16 Aug, 2018


Główne wyznania muzułmańskie opierają się uznaniu par osób tej samej płci[230] jednak liberalne odłamy islamu akceptują[231][232] i błogosławią małżeństwa osób tej. Trump Said “We Have Many People The Pageant System Who Happen To Be And They Feel Very Enthused” About Makg Statement On LGBTQ Propaganda Law By Hostg Miss Universe Moscow star News reported: “And yet [Trump] wants to make a statement agast Russia’s laws cludg a broad one of which makes it illegal to publicly support homosexuality Trump also said: ‘We have many people the pageant system who happen to be … and they actually feel very enthused about this because they feel we can make a difference as a group and dividually.’” [star News 10/19/2013 ;. 7 lutego 2015 na Słowacji odbyło się referendum w sprawie wprowadzenia prawnego zakazu uznawania małżeństw osób tej samej płci icjatorem głosowania była organizacja Aliancia za rodu (Sojusz na rzecz rodzy) Zebrała 400 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum[283] Osoby LGBT jako obywatele swoich krajów i na ich rzecz płacący podatki powny być traktowane w adekwatny sposób do osób heteroseksualnych Wiele z formalności teoretycznie rozwiązałby notariusz jednak te deklaracje są relatywnie drogie i często bezwartościowe (pozbawione mocy prawnej lub niehonorowane)[171] Są one także związane z wysimi opłatami bądź podatkiem z których zwolnieni są małżonkowie bez względu na to czy posiadają potomstwo. Trump Said He Had Not “Totally Formed My Opion” On Civil Unions But “To A Lot Of Heat” For His Opposition To Same-Sex an terview with the Brody File Trump was asked about his support of civil unions Trump responded “Well civil unions lo First of all I live New York I know many many people Tremendous people And to be honest with you as far as civil unions are concerned I haven't totally formed my opion But there can be no discrimation agast s I'm agast ; I to a lot of heat for that.” [CBN The Brody File 4/12/2011 ; VIDEO] Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne opowiedziało się za elimacją dyskrymacji prawnej osób będących w związkach homoseksualnych w praktyce terapeutycznej badaniach i edukacji: Jak wynika z ogólnopolskiego badania postaw wobec równości małżeńskiej przeprowadzonego w Polsce w maju 2015 przez PBS na zlecenie stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza 55% badanych Polaków i Polek popiera wprowadzenie jakiejś formy regulacji prawnych dla par osób tej samej płci (umów notarialnych związków partnerskich lub małżeństw) przy czym 37% ankietowanych deklaruje poparcie dla związków partnerskich a 29% pełnej równości małżeńskiej w Polsce[211] Niektóre państwa i jednostki terytorialne zniosły warunek odmienności płci osób pragnących zawrzeć małżeństwo Państwa w których zawierane są i uznawane małżeństwa osób tej samej płci to (chronologicznie): Według sondażu przeprowadzonego przez IPSOS dla w czerwcu 2017 ru 52% Polek i Polaków popiera wprowadzenie związków partnerskich dla par homoseksualnych (przeciw 43%) małżeństwa jednopłciowe popiera 37% ankietowanych (przeciw 57%) a 16% popiera adopcję przez pary tej samej płci (przeciw 80%)[212] W sondażu przeprowadzonym dla Rzeczpospolitej w czerwcu 2018 ru 59% ankietowanych poparło uznanie małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą[213] Trump said he would rescd the Obama Admistration’s Guidance Protectg Transgender Students The Washgton Post reported “Donald Trump vowed Monday that if elected president he would rescd the Obama admistration's new directives aimed at protectg transgender people agast discrimation schools and health-care coverage.” [Washgton Post, 5/16/16] 1999: Trump Said Same-Sex Military Service “Would Not Disturb Me…Hey I’ve Lived New York City And Manhattan All My Life ?” Asked how he felt about LGBTQ people servg the military on Meet the Press Trump said “It would not disturb me Aga I'd want to talk to lots of experts with the military But it's not somethg that would disturb me I mean hey I lived New York City and Manhattan all my life ? So you know my views are a little bit different than if I lived Iowa perhaps But it's not somethg that would disturb me.” [Meet the Press 10/24/1999; VIDEO] Pomimo rządowej próby zablowania referendum godzącego w prawa człowieka Sąd Konstytucyjny Słowenii zezwolił na jego przeprowadzenie[291] Wynikiem 63,51% do 36,49% uznanie małżeństw osób tej samej płci zostało odrzucone[292] W 2017 r weszły w życie nowe regulacje umożliwiające zawieranie związków partnerskich (partnerska zveza)[293] które zastąpiły wcześniejsze przepisy z 2005 r W światowych mediach zostały one jednak mylnie przedstawione jako umożliwiające małżeństwa jednopłciowe[294][295] Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne bierze na siebie rolę lidera w walce z jakąkolwiek dyskrymacją prawną związków osób tej samej płci Jednocześnie Towarzystwo aktywnie zachęca psychologów do elimacji tej dyskrymacji w praktyce terapeutycznej badaniach i edukacji („Ethical Prciples,” 2002 s 1063) Towarzystwo będzie zapewniać naukowe źródła formacji w społecznej dyskusji związanej z orientacją seksualną i małżeństwami osób tej. 28 kwietnia 2016 kolumbijski Sąd Najwyższy wydał wyr zgodnie z którym małżeństwa osób tej samej płci stały się w Kolumbii legalne W orzeczeniu napisano: „wszyscy ludzie mają wolność samodzielnego wyboru i założenia rodzy w zgodzie z własną orientacją seksualną [ ] korzystając z równego traktowania na mocy konstytucji. Osoby przeciwne uznaniu małżeństw osób tej samej płci często twierdzą iż osoby homoseksualne mają gorsze predyspozycje do zawiązywania więzi społecznych[200] które przez swoją homoseksualność są ich zdaniem niezdolne do zawarcia stałego związku małżeńskiego[201] gdyż ich zdaniem małżeństwo jest zespoleniem na. W Massachusetts małżeństwa par tej samej płci zostały zalegalizowane 18 listopada 2003 na mocy decyzji Sądu Najwyższego Massachusetts w sprawie Goodridge przeciw Departamentowi Zdrowia Publicznego[351] Orzeczenie weszło w życie. W następujących państwach małżeństwa osób tej samej płci nie są zawierane lecz są uznawane: 7 września 2007 senat stanu Kalifornia uchwalił ustawę legalizującą małżeństwa osób tej samej płci jednakże 12 października tego samego ru zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ustawa została zawetowana przez gubernatora stanu Schwarzeneggera[354] wywodzącego się z Partii Republikańskiej który już poprzednio zawetował podobną ustawę. W Polsce zgodnie z art 1 Kodeksu rodznego i opiekuńczego małżeństwo może zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna[112] Kodeks cywilny i Kodeks rodzny i opiekuńczy nie zawierają żadnego postanowienia odnoszącego się do nych niż małżeństwo kobiety i mężczyzny związków cywilnych W sierpniu 2010 Federalny Sąd Północnego Dystryktu Kalifornii ogłosił wyr uznający konstytucyjną nielegalność referendum Proposition 8 z 2008 W uzasadnieniu wyru stwierdzono że Konstytucja USA zapewniając równą ochronę praw obywateli nie pozwala na prawne dyskrymowanie jednej grupy obywateli przez na grupę Sędzia Walker w uzasadnieniu wyru powiedział m : „W teresie państwa nie leży forsowanie prywatnych moralnych lub religijnych wierzeń bez uzasadnienia świeckiego celu i powodu”[357] 12 sierpnia 2010 decyzją sądu federalnego w San Francisco zapowiedziano przywrócenie małżeństw osób tej samej płci od 18 sierpnia 2010[358] 16 sierpnia 2010 sąd apelacyjny zawiesił wykonanie wyru do czasu rozpatrzenia apelacji W niektórych krajach Konstytucje odnoszą się do małżeństw osób tej samej płci jednak niektóre nie wspomają o nich w ogóle albo nie zabraniają ich zawierania W 1948 przyjęto uniwersalną deklarację praw człowieka która głosi prawo dorosłych ludzi do zawierania małżeństwa: „ Art 16 1 Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek róznice rasy narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodzy Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa podczas jego trwania i po jego ustaniu 2 Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków 3 Rodza jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa Starania o legalizację cywilnych małżeństw tej samej płci poparło również Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne: „ Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci z wszystkimi prawami przywilejami i obowiązkami które ono niesie i sprzeciwia się jakimkolwiek ograniczeniom w przyznawaniu tych samych praw przywilejów i obowiązków Significant Fdgs on Anti-Bullyg and Hate Crimes and Don’t Ask Don’t Tell Said he was not bothered by the prospect of “Don’t Ask Don’t Tell” beg repealed Said the murder of Matthew Shepard was a “hideous crime” and hoped that a hate crimes bill would be passed   W referendum ponad 65% głosujących odpowiedziało pozytywnie[280] Art 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny rodza macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej W wykazie uwzględniono pierwsze małżeństwa osób tej samej płci w danym kraju oraz związki osób opisanych na Wikipedii: John Boswell w swojej książce „Same-Sex Unions Premodern Europe” opisał adelphopoiesis chrześcijańskie braterstwo duchowe jako formę małżeństwa homoseksualnego[6][7] Konstytucja Ukray (art 51) stwierdza: 'Małżeństwo jest oparte o wolną wolę żony i męża [ ]' (ukr Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка [ ]) Trump Accused Rosie O’Donnell Of Dislikg Miss USA Tara O’Connor Because She Was Attracted To Her Trump to thgs a step further when O’Donnell refused to back down The fame-monger milked the feud for all it was worth callg O’Donnell a “very very unattractive woman,” a “slob,” and suatg that her ire toward Miss USA was a result of unrequited love for Conner ‘Maybe she wanted to put the crown back on Miss USA’s head I thk she’s very attracted to Miss USA so she probably wanted to put the crown on her head herself,’ Trump told Good Day L.A ” [Daily. W październiku 2016 ILGA opublikowała raport na temat stosunku społeczeństwa wobec osób LGBT w 54 krajach oparty o badanie opii publicznej przeprowadzone na grupie 96 331 respondentów przez 60 dni w każdym z nich na co grupie co najmniej 700 osób (przy czym Australia Nowa Zelandia i Fiji nie przekroczyły pułapu respondentów) Jednym z pytań jest kwestia uznania małżeństw osób tej samej płci[238] Uwaga: wyniku zarąglania do liczb pierwszych (%) wyniki sondy nie zawsze dają sumę 100% (czasami 99%. 30 listopada 2004 ru najwyższy sąd apelacyjny RPA orzekł iż deficję małżeństwa należy rozszerzyć na pary tej samej płci W odpowiedzi ówczesny rząd wniósł apelację od tej decyzji 1 grudnia 2005 apelacja została odrzucona przez Sąd Konstytucyjny RPA który potrzymał swoje orzeczenie i dał r na rozszerzenie deficji małżeństwa 14 listopada 2006 parlament RPA zalegalizował małżeństwa osób tej. Buddyści zen popierają małżeństwa osób tej samej płci[220] 6 marca 2014 poparcie dla małżeństw jednopłciowych ogłosił też przywódca duchowy buddyzmu tybetańskiego XIV Dalajlama. Biorąc pod uwagę ten artykuł Amnesty ternational argumentuje iż brak uznania małżeństw osób tej samej płci narusza prawa par osób tej samej oraz. Trump Said “I Thk I’m Evolvg And I Thk I’m A Very Fair Person But I Have Been For Traditional ” Today reported: “Trump said the issue [same-sex ] is one that’s rapidly evolvg ‘I thk really what you have is a very changg stance and you see if changg very rapidly If you go back ten years ago it’s very different,’ Trump said When asked about his own evolution Trump echoed a sentiment he’s said the past sayg ‘I thk I’m evolvg and I thk I’m a very fair person but I have been for traditional I am for traditional I am for a between a man and a woman.’” [NBC. Związki partnerskie są uznawane w państwach otwartych a zmiany społeczne są bardzo dynamiczne na korzyść możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci np w Stanach Zjednoczonych poparcie dla związków osób tej samej płci wynosiło w ru 2006 – 37% a w 2012 – 53%[182] W podobnym czasie w Polsce poparcie dla małżeństw osób tej samej płci wzrosło w latach 2005–2013 z 22%[183]. Również członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego reślają prawo do małżeństwa jako fundamentalne prawo człowieka bez względu na orientację seksualną: Frekwencja w referendum wyniosła 60,52% 62,07% głosów było na tak 37,93% na nie Głosy nieważne stanowiły 0,71% wszystkich oddanych głosów[282] Parlament przyjął ustawę umożliwiającą zawieranie małżeństw jednopłciowych i adopcję przez nie dzieci 18 czerwca 2014 ru Prawo weszło w życie 1 stycznia. Sąd Najwyższy USA w swoim wyru w 2015 zwrócił uwagę na fakt iż wiele par osób tej samej płci tworzy kochające i przyjazne domy dla swoich dzieci biologicznych czy adoptowanych a setki tysięcy dzieci są wychowywane przez pary osób tej samej płci Przez odmawianie parom osób tej samej płci prawa do zawarcia małżeństwa stoi zatem w konflikcie z jednym z centralnych założeń małżeństwa Sąd zwraca uwagę na to że bez uznania stabilności i przewidywalności które małżeństwo oferuje dzieci par homoseksualnych mogą cierpieć z powodu stygmatyzacji wiedząc że ich rodza w jakiś sposób mniej znaczy i że prawo które broni małżeństwa parom osób tej samej płci szkodzi i poniża dzieci par osób tej. Religijni zwolennicy wprowadzenia związków partnerskich twierdzą że podstawowym celem małżeństwa jest stworzenie społecznej i prawnej platformy dla wzajemnej miłości i wzajemnego wsparcia małżonków Funkcje rodzicielskie i wychowawcze w małżeństwie lub są dobrowolne i zazwyczaj nie obejmują całego resu trwania małżeństwa a prawa jakie posiadają małżonkowie w większości nie zależą od faktu posiadania dzieci[178] Antropolodzy związani z Amerykańskim Towarzystwem Antropologicznym w 2004 przedstawili wnioski swoich badań w następującym oświadczeniu: 12 października 2013 parlament Australijskiego Terytorium Stołecznego zezwolił na zawieranie związków małżeńskich w tym stanie Prawo nie dotyczyło jedynie mieszkańców Canberry ale całego państwa[362] Jednakże 12 grudnia 2013 Australijski Sąd Najwyższy cofnął obowiązujące prawo i unieważnił 27 zawartych małżeństw homoseksualnych[363] Trump Compared Opposition To Same-Sex To Dislikg Extra Long Putters Golf At one pot he compared his opposition to the legalization of same-sex to his reluctance to use a new kd of putter ‘It’s like golf,’ he said ‘A lot of people — I don’t want this to sound trivial — but a lot of people are switchg to these really long putters very unattractive,’ said Mr Trump a Republican ‘It’s weird You see these great players with these really long putters because they can’t sk three-footers anymore And I hate it I am a traditionalist I have so many fabulous friends who happen to be but I am a traditionalist.’” [New. Trump Said He Did Not Thk Sexual Orientation “Should Be A Reason” To Fire Somebody an terview with Chuck Todd on Meet the Press Asked whether private companies should be able to fire employees because they’re Trump said “it’s a big discussion and I guess it’s gettg a lot of negative rulgs right now with that whole thg but I’m willg to go with what the Courts are sayg” and that “I don’t thk [sexual orientation] should be a reason no” for lettg workers go [NBC Meet the Press 8/16/2015; VIDEO] Trump Said He Would Undo President Obama’s Executive Orders On His First Day Office Huffgton Post reported that “Republican presidential hopeful Donald Trump saidWednesday he would undo President Barack Obama's executive orders on his first day office ‘The good thg about an executive order -- I walk sign I don’t have to go through Congress,’ Trump said at a large rally Mesa Arizona ‘I mean Obama does it,’ he added garnerg cheers and applause from the audience.” [Huffgton. Małżeństwa osób tej samej płci w Norwegii zalegalizowano w Norwegii 11 czerwca 2008 Prawo weszło w życie 1 stycznia 2009 Projekt zastąpienia dostępnych w kraju rejestrowanych związków partnerskich pojawił się w 2004[274][275] Norwegia stała się szóstym krajem w świecie i pierwszym skandynawskim z legalnymi małżeństwami jednopłciowymi Adoption: Unclear Anti-Bullyg: Unclear Harmful Rhetoric: Trump has hired two operatives with a history of anti-equality rhetoric to leads his campaign. Prior to becomg a candidate Trump said that Pat Buchanan’s anti-LGBTQ rhetoric was disgustg and he said that LGBTQ groups were glad he was hostg the Miss Universe pageant Russia to challenge the status quo But he launched ad homem attacks on Ariana Huffgton and Bette Midler and he defended a CEO who resigned after opposg Proposition 8 and an NFL player who criticized Michael Sam Trump’s Notable Quotes on LGBTQ Equality Donald Trump Said Overturng Equality With An Amendment Is “Not Gog To Happen…So Anybody That’s Makg That An Issue Is Dog It For Political Reasons.  Asked by the Hollywood Reporter if same-sex was a “dead issue” followg the Supreme Court’s decision Obergefell Trump said: “Some people have hopes of passg amendments but it's not gog to happen Congress can't pass simple thgs let alone that So anybody that's makg that an issue is dog it for political reasons The Supreme Court ruled on it “[Hollywood Reporter 8/28/2015] Trump Said “There Can Be No Discrimation Agast s.” an terview with the Brody File Trump was asked about his support of civil unions Trump responded “Well civil unions lo First of all I live New York I know many many people Tremendous people And to be honest with you as far as civil unions are concerned I haven't totally formed my opion But there can be no discrimation agast s I'm agast ; I to a lot of heat for that.” [CBN The Brody File 4/12/2011; VIDEO] Małżeństwo osób tej samej płci małżeństwo homoseksualne równość małżeństw (ang equality) lub małżeństwo jednopłciowe (ang same-sex )[1] – uznany przez prawo związek religijny lub społeczność trwały związek dwóch osób tej samej płci będący jedną z form małżeństwa Niektóre kraje dają możliwość zawarcia małżeństwa parom które nie mieszkają na jego terytorium i nie mają jego obywatelstwa Do tych krajów zaliczają się między nymi[103]: Zwolennicy twierdzą że również pary osób tej samej płci pomimo ograniczonej możliwości zrodzenia wspólnego potomstwa są w stanie wychowywać wspólnie dzieci (np jednego z małżonków lub adoptowane – zobacz więcej: Rodzicielstwo LGBT) Tym samym uważają że związek osób tej samej płci może pełnić funkcje wychowawcze jak małżeństwo osób heteroseksualnych Jednocześnie zwraca się uwagę na małżeństwa osób przeciwnej płci które pozostają bezdzietne (z wyboru lub powodów biologicznych) a więc nie służą prreacji[153] Religie świata cechuje różne ustosunkowanie się do kwestii osób homoseksualnych ich ślubów i małżeństw W wielu stowarzyszeniach religijnych toczy się jest debata na temat odniesienia się do małżeństw osób tej samej płci Krytycyzm i język w debacie ze strony niektórych wyznań lub organizacji religijnych np Kościoła katolickiego jego dostojników i wyznawców bywa bardzo dosadny Odniósł się do tego Arcybiskup Dublu Dr Diarmuid Mart który stwierdził że o ile małżeństwo jest tematem polemicznym ludzie sprzeciwiający się małżeństwom osób tej samej płci używają języka który jest „nie tylko jest duczliwy lecz także uparzający obelżywy i niechrześcijański”[193] Trump Referred To Caitlyn Jenner By Former Name And Pronouns And Criticized The Ratgs For “I Am Cait.” an terview with the Hollywood Reporter Trump was asked: “And now we have Caitlyn Jenner and transgender politics; thgs have moved fast.” Trump responded: “How did that show do? Somebody said it was gog badly… I'm not surprised at the ratgs I just thk it wouldn't terest you I knew him a little bit when Bruce was a great athlete He was one of the best-log people you'll ever see.” [The Hollywood Reporter 8/28/2015 ] Prawo do zawarcia małżeństwa przysługuje wszystkim parom jednopłciowym w Brazylii na mocy orzeczenia brazylijskiej Narodowej Rady Sprawiedliwości z 14 maja 2013 zgodnie z którym brazylijskie urzędy stanu cywilnego nie mogą odmawiać udzielenia ślubu parom homoseksualnym[367] Stany Zjednoczone Jo millions of supporters by signg up for our newsletter. Said hirg a person didn’t change his opion on equality Blamed Jeb Bush for Supreme Court decision that led to nationwide equality Said Supreme Court had ruled on equality and he did not support a constitutional amendment that would allow states to re- equality   6 listopada 2014 ru ręgowy sąd apelacyjny anulował wyri sądów rejonowych o niekonstytucyjności zakazu małżeństw jednopłciowych w stanach Kentucky Michigan Ohio i Tennessee Ponieważ decyzją tą opie sądów ręgowych zaczęły się różnic (wcześniej sądy w trzech nych ręgach wydały wyri podtrzymujące niekonstytucyjność zakazów) strony zapowiedziały apelację do Sądu Najwyższego[342] 26 czerwca 2015 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w wyru w sprawie Obergefell v Hodges uznał zakaz małżeństw osób tej samej płci jaki obowiązywał w niektórych stanach za niezgodny z konstytucją[368] 1999: Trump Said He Hadn’t “Given Lots Of Thought To” Same-Sex And It Was Premature To Comment Asked if he supported same-sex by Tim Russert on Meet the Press Trump said “It's somethg I haven't given lots of thought to I live New York City There's a tremendous movement on to have and allow It's just somethg that is too premature for me to comment on.” [Meet the Press 10/24/1999; VIDEO] Kontakty homoseksualne legalne      Małżeństwo osób tej samej płci      Rejestrowane związki partnerskie lub konkubaty Ludzie młodsi i lepiej wykształceni stosunkowo częściej popierają małżeństwa tej samej płci W niektórych państwach część sondaży pazało że większość osób popiera legalizację małżeństw jednopłciowych[209] 22 grudnia 2007 Sąd Najwyższy Nepalu nakazał rządowi tego kraju dopilnowanie przestrzegania obecnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących mniejszości seksualnych i przyjęcie nowych regulacji dotyczących tej materii Sąd Najwyższy wezwał m do przestudiowania praw dotyczących małżeństw osób tej samej płci w nych krajach aby przyjąć odpowiednie uregulowania w państwie[364][365] 17 listopada 2008 Sąd Najwyższy nakazał legalizację małżeństw osób tej.      uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą      Ograniczone uznawanie małżeństw osób tej samej płci na poziomie federalnym      Związki jednopłciowe nieuznawane prawnie Term „homoseksualizm” pochodzi z XIX wieku jednak historia związków osób tej samej płci jak i samego homoseksualizmu sięga początków ludzkości Stosunek społeczeństwa do homoseksualizmu i formalnych związków par jednopłciowych zależy od miejsca i czasów – począwszy od pełnej akceptacji i tegracji poprzez neutralność i tolerancję po nieuznawanie dyskrymację prześladowanie i fizyczną ekstermację[3] Jedne z najstarszych nawiązań do homoseksualizmu sięgają czasów prehistorycznych[4][5] Kontakty homoseksualne nielegalne      Ograniczenie swobody wypowiedzi      De iure nielegalne de facto nie wszczyna się postępowania Donald Trump has been a consistent opponent of equality He has embraced the nation’s most odious anti-LGBTQ law North Carola’s HB2 and put on the ticket Mike Pence who has become the face of anti-LGBTQ discrimation after signg a bill to allow busesses to discrimate and deny service to LGBTQ people because of who they are or whom they love Trump has also said he would sign the so-called First Amendment Defense Act (FADA) which would enable Kim Davis-style discrimation across the country. Pierwszym nowożytnym państwem które zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci była Holandia a doszło do tego 1 kwietnia 2001 Jo millions of supporters by signg up for the HRC newsletter. Stosunek duchownych do małżeństw osób tej samej płci bardzo różni się w zależności od religii a także denomacji Trump Used Massacre at Orlando LGBTQ Night Club to Campaign NPR News reported June 2016 “But by Wednesday the tone had shifted While Trump seemed to still be showg sympathy to s and lesbians the delivery was off for many watchg — his talk shifted from support for the community to boastful pride ‘The LGBT community the community the lesbian community — they are so much favor of what I've been sayg over the last three or four days,’ Trump said durg a campaign stop Atlanta on Wednesday defendg his tough talk on limitg Muslim immigration and fightg ISIS ‘Ask the s what they thk and what they do not only Saudi Arabia but many of these countries and then you tell me — who's your friend Donald Trump or Hillary Clton?’ [NPR 6/18/2016] Trump Said he Sided with “the State” and Defended HB2. When asked by a reporter from the Raleigh News and Observer about the state’s law HB2 that discrimates agast transgender people Trump said, “I’m gog with the state The state they know what’s gog on they see what’s happeng and generally speakg I’m with the state on thgs like this I’ve spen with your governor I’ve spen with a lot of people and I’m gog with the state.” [Charlotte Observer 7/6/16] Significant Fdgs on President Obama's LGBTQ Executive Orders When Asked About North Carola’s HB2 Trump First Said North Carola Should “Leave it the Way it Is.” WTVD reported April 2016 “Durg a Town Hall Meetg on NBC's Today Show Trump said North Carola should not have passed the House Bill 2 law "North Carola what they're gog through with all the busess that's leavg and all the strife -- that's on both sides leave it the way it is There have been very few complats the way it is People go They use the bathroom that they feel is appropriate There has been so little trouble," Trump said.” [ABC11, 4/21/16] Na świecie większość państw nie uznaje małżeństw osób tej samej płci jednak niektóre jednoznacznie ich zakazują Europejskie kraje w których konstytucja ogranicza małżeństwo do par przeciwnej płci (przy czym Węgry i Chorwacja uznają rejestrowane związki partnerskie):      wyr Sądu Najwyższego uznaje zakazy zawierania małżeństw osób tej samej płci za niekonstytucyjne W niektórych krajach gdzie przeprowadzono badania na temat poparcia dla postulatu równouprawnienia małżeństw większość jest jemu przeciwna np. 10 października 2008 Sąd Najwyższy stanu Connecticut orzekł że pary tej samej płci powny mieć prawo zawierać małżeństwa Sąd orzekł że pary homoseksualne nie mogą być obiektem dyskrymacji i powny posiadać takie same prawa jak małżeństwa heteroseksualne[359][360] Trump Said He Was Agast Same-Sex Because “I Just Don’t Feel Good About It.” Asked by Bill O’Reilly if he supported same-sex Trump said “I'm agast it… I just don't feel good about it I don't feel right about it I'm agast it and I take a lot of heat because I come from New York You know for New York it's like how can you be agast ? But I'm opposed to ’” [Fox News O’Reilly Factor 3/30/2011 ] Prawo cywilne w diach jednoznacznie nie zabrania małżeństw jednopłciowych Co najmniej jedna para lesbijek pobrała się wykorzystując lukę w prawie[361] Legalizację małżeństw jednopłciowych popiera Partia Zwyczajnego Człowieka[123] Od 2015 związki osób tej samej płci uznawane są w większości krajów Europy Wtedy też osiągnięto konsensus europejski (European consensus) czyli europejski marges uznaniowości (marg of appreciation lub marg of state discretion) w sprawie uznania związków osób tej samej płci Na ten dtrynę tego margesu powoływali swoje wyri sędziowie ETPC w wyrach Schalk i Kopf przeciw Austrii w 2010 oraz Parry przeciw Wielkiej Brytanii w 2006 oraz R i F v przeciwko Wielkiej Brytanii w tym. Małżeństwa osób tej samej płci są też uznawane przez niektóre firmy np Panasonic[100][101] i Dai-ichi Life[102] Kościoły państwowe m : Danii Holandii Islandii Szwecji USA i Kanady błogosławią małżeństwa zarówno tej samej jak i różnej płci Zwiększa się też akceptacja wspólnot religijnych wobec osób homoseksualnych np w Stanach Zjednoczonych wzrosło ono w latach 2006–2012 z 37 do 48% w stosunku do członków wspólnot i z 18% do 26% w stosunku do duchownych[179] Poziom poparcia dla małżeństw osób tej samej płci rośnie wśród wyznawców religii np 70% katolików w USA popiera małżeństwa osób tej samej płci przy czym młodsi (18–29) członkowie kościoła są statystycznie bardziej otwarci na tę ideę (85%) niż osoby powyżej 65. Trump Attacked Ariana Huffgton By Sayg She Was Unattractive And He Understood Why Her Ex-Husd “Left Her For A Man — He Made A Good Decision.” Trump wrote on Twitter: ‘@ariannahuff is unattractive both side and out I fully understand why her former husd left her for a man – he made a good decision.’” [Twitter @realDonaldTrump 8/28/2012 ] Trump Said “New York Is A Place With Lots Of s And I Thk It’s Great But I’m Not Favor Of ” an terview with Fox News  February 2011 Trump said he did not favor and he was le with most conservative prciples ‘I’m just not favor of I live New York New York is a place with lots of s and I thk it's great But I'm not favor of ’ Trump said the Fox News terview.” [Fox and Friends 2/14/2011 ; VIDEO] Przeciwnicy uznania małżeństw osób tej samej płci stoją na stanowisku że związek osób tej samej płci nie spełnia wymogów małżeństwa gdyż ich zdaniem ma ono funkcję zrodzenia i wychowania własnego potomstwa Przeciwnicy wyrażają też opię iż jedynie małżeństwa osób tej samej płci nie są w stanie zapewnić dzieciom rozwoju na płaszczyźnie emocjonalnej społecznej jak i zapewnić miłości i opieki wychowawczej[153] Trump Referred To Caitlyn Jenner By Former Name And Pronouns And Criticized The Ratgs For “I Am Cait.” an terview with the Hollywood Reporter Trump was asked: “And now we have Caitlyn Jenner and transgender politics; thgs have moved fast.” Trump responded: “How did that show do? Somebody said it was gog badly… I'm not surprised at the ratgs I just thk it wouldn't terest you I knew him a little bit when Bruce was a great athlete He was one of the best-log people you'll ever see.” [The Hollywood Reporter 8/28/2015] Significant Fdgs on Equality Said he hasn’t given a lot of thought to equality then said he supported domestic partnerships stead of full equality Defended Carrie Prejean who said that she believed was between a “man and a woman,” addg that 70 percent of Americans agreed with her Later said he did not support equality or domestic partnership benefits Said a president should not be elected based on equality because we have “other problems.” Compared same-sex to usg extra-long putters golf; cited pollg as his reason for opposg equality Said he thought he could be evolvg but has been for “traditional ” once but never evolved

Od 26 czerwca 2013 w stanie Kalifornia małżeństwa jednopłciowe są ponownie legalne W marcu 2012 Europejski Trybunał Praw Człowieka powtórzył swoje stanowisko z czerwca 2010 że Europejska konwencja praw człowieka nie wymaga od rządów państw członkowskich wprowadzenia małżeństw homoseksualnych[217] Również następujące plemiona dian północnoamerykańskich uznały małżeństwa osób tej samej płci: Coquille plemiona Ottawów z Little Traverse Bay plemię Pagon dian Potawatomi plemię Santa Ysabel Suquamish Skonfederowane Plemiona Rezerwatu Coleville Plemiona Arapaho i Czejenów plemię Leech Lake dian Odżibwa Puyallup[336] Wd River[337] i Keweenaw Bay[338] 24 lutego 2004 prezydent USA George W Bush wezwał do uchwalenia poprawki do konstytucji kraju zakazującej małżeństw par tej samej płci na poziomie federalnym Senat obradował na ten temat w ru 2004 poprawkę odrzucił Podobna poprawka została odrzucona. Share this Navigate Trump Spe To The American Renewal Project An “Anti-LGBT” Rally Of Over 700 Religious Leaders On The Two-Month Anniversary Of The Pulse Nightclub Shootg The Hill reported that “Donald Trump will address a group of evangelical leaders Orlando on Thursday accordg to Bloomberg The American Renewal Project which is hostg the event is expectg 700 conservative religious leaders and spouses to attend Critics are describg the meetg as an “anti-LGBT rally” and criticizg the group for holdg it on the two-month anniversary of the mass shootg at Pulse a nightclub Orlando Sen Marco Rubio (R-Fla.) has come under fire for agreeg to speak at the event.” [The. : Trump has been a consistent opponent of equality He said that he opposed it because he was a “traditional” guy choosg to support domestic partnership benefits stead Trump later reversed himself and said he also opposed civil unions Despite a brief flirtation with “evolvg” 2013 Trump has consistently mataed his opposition to equality sometimes by citg pollg and makg an analogy to his dislike of long golf putters After the Supreme Court rulg Trump said the court had made its decision and although he disagreed with the rulg he did not support a constitutional amendment that would allow states to re- equality He later said he would appot Supreme Court judges who would be committed to overturng. Zdaniem zwolenników potrzebne jest uregulowanie wielu kwestii z którymi często spotykają się pary jednopłciowe Mowa jest tu o takich prawach i obowiązkach jak[167][168][169][170]: Kilka krajów przeprowadziło lub zamierza przeprowadzić referendum w kwestii formalnego uznania de facto małżeństw osób tej samej płci (wymienione w porządku alfabetycznym) Trump Said Same-Sex Was “Not My Thg One Way Or The Other.” The Republican busessman who flirted with the idea of runng for the GOP presidential candidate nomation last year called to Howard Stern's Sirius XM show on Wednesday and revealed that equality is not The Donald's thg ‘Donald go on the record,’ says Stern ‘You're for ’ ‘he Republican ’ responds Trump surprisg both Stern and his co-host Rob Quivers He contues ‘It's never been an argument that's been discussed with me very much People know that it's not my thg one way or the other.’” [Huffgton Post 2/7/2013 ; Howard Stern Show 2/6/2013; AUDIO] Trump on the Issues Equality: Opposed Protectg LGBTQ Americans from Discrimation: Opposed President Obama’s Executive Orders: Opposed Harmful “Conversion Therapy”: Unclear LGBTQ Adoption: Unclear Anti-Bullyg: Unclear  

Significant Fdgs on Discrimation Protections for LGBTQ Americans Said that Civil Rights Act of 1964 should be amended to clude sexual orientation Said he did not care about whether his employees were LGBTQ or not Said that he did not support benefits but did not thk there should be discrimation agast LGBTQ people Disagreed with Kentucky clerk who refused to issue licenses to same-sex couples   Trump Said Equality Supreme Court Decision Was Another Example Of “The Bush Appoted Supreme Court Justice John Roberts Lettg Us Down.” Politico reported that after the Supreme Court decision brgg equality nationwide “Donald Trump meanwhile called it another example of ‘the Bush-appoted Supreme Court Justice John Roberts’ lettg ‘us down.’ ‘Jeb pushed him hard! Remember!’ he tweeted.” [Politico 6/26/2015 ] Według badań historycznych Johna Boswella związki tej samej płci zawierano formalnie w doryckiej Krecie (VII wiek p.n.e.) starożytnym Rzymie i w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich John Boswell w swojej książce Same-Sex Unions Premodern Europe opisał adelphopoiesis jako formę małżeństwa homoseksualnego Jego terpretacja została skrytykowana przez nych naukowców[6][7] W lipcu 2015 w sprawie Oliari i ni przeciwko Włochom sąd nałożył obowiązek zapewnienia prawnego uznania par osób tej samej płci[218] W grudniu 2017 w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą sąd nakazał Włochom uznananie małżeństw zawartych za granicą: jednego w USA dwóch w Holandii i trzech zawartych w Kanadzie[219] Podobne do wyżej wymienionych organizacji stanowisko zajęli socjologowie zrzeszeni w Amerykańskim Towarzystwie Socjologicznym którzy ograniczanie deficji małżeństwa do związku kobiety i mężczyzny nazywają celową dyskrymacją osób homoseksualnych: „ 2011: Trump Said Same-Sex Couples “Should Not Be Able To Marry” But Was Unsure On Benefits Accordg to the Des Moes Register: “Asked whether he supports allowg same-sex couples to marry Trump said no Iowa conservatives have overwhelmgly opposed the 2009 Iowa Supreme Court decision overturng the state’s on ‘They should not be able to marry,’ he said But asked whether couples should be able access the same benefits as married couples he said his ‘attitude on it has not been fully formed.’ Given a second to thk Trump said on and civil benefits ‘As of this moment I would say no and no.’” [Des Moes Register 3/3/2011 ] W dniach 17–19 grudnia 2015 w Słowenii odbyło się referendum w kwestii uznanie małżeństw osób tej samej płci icjatorem były środowiska prawicowe wspierane przez kościół katolicki[288] i Papieża Franciszka[289] występujące pod nazwą ‘Za ote gre’[290] Organizacja ‘Za ote gre’ posługiwała się zdyskredytowanymi badaniami na temat rzekomych negatywnych skutków rodzicielstwa. Trump Tweeted Support For Religious Liberty Statg “Obama Has Been Horrible I Will Be Great.” Trump tweeted: “Christians need support our country (and around the world) their religious liberty is at stake! Obama has been horrible I will be great” [Twitter @realDonaldTrump 9/19/2015] W 2015 Sąd Najwyższy Meksyku uznał zakazy zawierania małżeństw w stanach za niekonstytucyjne w efekcie umożliwiając zawieranie małżeństw w. Działacze społeczni na rzecz osób LGBT w Hongkongu oskarżyli władze o to że popierają populistyczną ochlrację (zepsutą formę demracji) homofobicznych grup tj tyrańskie narzucanie mniejszościom ograniczeń wolności przez większość[203] 15 maja 2008 Sąd Najwyższy Kalifornii wydał orzeczenie w którym stwierdził iż ograniczanie małżeństwa do związku kobiety i mężczyzny jest dyskrymacją i narusza konstytucję stanu w ten sposób legalizując małżeństwa osób tej samej płci w Kalifornii Orzeczenie weszło w życie 14 czerwca 2008[355][356] Jesienią 2008 przy azji wyborów prezydenckich przeprowadzono referendum (Proposition 8) w tej sprawie Wyborcy zadecydowali o przywróceniu zakazu zawierania małżeństw osób tej. Opisywane są także przykłady przedstawiania fałszywych argumentów przez przeciwników małżeństw homoseksualnych[185][186] Przykłady obejmują: Z icjatywy rządu 22 maja 2015 odbyło się referendum w sprawie uznania małżeństw osób tej samej płci Obywateli zapytano czy zgadzają się z następującym stwierdzeniem: 12 marca 2015 Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą prawo osób homoseksualnych do małżeństwa jako prawo obywatelskie i prawo człowieka[105][106][107] Konwencję poparło 100% obecnych delegatów Łotwy Luksemburga i Szwecji oraz większość delegatów Belgii Bułgarii Estonii Flandii Rumunii Hiszpanii Holandii Portugalii Danii Niemiec Francji. W dniu referendum frekwencja wyniosła 21,4% (nie było jednak ważne z perspektywy prawa ponieważ prawomocność referendum wymagałaby oddania swojego głosu przez co najmniej połowę uprawnionych[284]) Referendum odbyło się w atmosferze bojkotu ze strony społecznie liberalnej części społeczeństwa[285] oraz błogosławieństwa papieża Franciszka[286] Spośród tych którzy głosowali 94,50% opowiedziało się za nazywaniem małżeństwem tylko związek kobiety i mężczyzny[287] W maju 2013 icjatywa obywatelska w Chorwacji zebrała 750 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wprowadzenia do konstytucji zapisu o tym iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny 1 grudnia 2013 w Chorwacji odbyło się referendum w którym zostało zadane pytanie: Transgender Equality: Trump has expressed support for North Carola’s HB2 he’s said he would rescd the Obama Admistration’s guidance that transgender students be treated wtih dignity and allowed to use restrooms that match their gender identity and when it comes to governors like Pat McCrory that write discrimation to state law Trump has made it clear he would not enforce federal civil rights laws ensure transgender Americans are treated equally under the law Executive Order: Trump has said that he disagrees with President Obama’s use of executive orders but has shown willgness to use them himself Conversion Therapy: Unclear Związek małżeński zawarty w tych krajach jest nieuznawany w kraju pochodzenia jeśli w jego systemie prawnym nie jest uznawany Jo millions of supporters by signg up for our newsletter. Significant Fdgs on Transgender Equality W kręgach przeciwników kontrowersje wzbudza nazywanie małżeństwa osób tej samej płci małżeństwem Zdaniem przeciwników w generalnym ujęciu antropologicznym którego wyrazem jest dotychczasowe prawo państwowe m w Polsce gdzie według art 1§1 Kodeksu Rodznego i Opiekuńczego małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety[192] Francja uznaje małżeństwa osób tej samej płci zawarte poza jej granicami na skutek orzeczenia sądu z 11 lipca 2008 podjętego w sprawie pary jednopłciowej która zawarła małżeństwo w Holandii[276] W kwietniu 2013 Senat francuski (po uprzednim przegłosowaniu w Izbie Deputowanych) zatwierdził ustawę obejmującą jednolitym prawem małżeńskim zarówno pary płci przeciwnej jak i tej samej płci[277] 17 maja ustawa o małżeństwach osób tej samej płci we Francji została uznana za zgodną z konstytucją a prezydent Hollande podpisał ją dzień później 24 maja 2017 sąd konstytucyjny Tajwanu wydał wyr w którym uznał przepis kodeksu cywilnego dopuszczający wyłącznie małżeństwa osób przeciwnej płci za niezgodny z Konstytucją Sąd dał parlamentowi dwa lata na wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych W przypadku niewprowadzenia takich zmian pary tej samej płci uzyskają prawo do zawarcia małżeństwa poprzez złożenie w urzędzie stanu cywilnego stosownego oświadczenia podpisanego przez co najmniej dwóch świadków[370] 2000: Trump Called For An America Unencumbered By Discrimation Based On Sexual Orientation Huffgton Post reported: “ his 2000 political manifesto ‘The America That We Deserve,’ Trump outled his dream of an America unencumbered by ‘racism discrimation agast women or discrimation agast people based on sexual orientation.’” [Huffgton. Trump Said He Did Not Care Whether His Employees Were Out Or The Closet And That It Was Up To Them To Choose Asked by The Advocate whether Trump’s employees were allowed to be out Trump said “Everyone makes a personal choice Lo it just doesn’t matter to me I try to treat everybody equally and fairly Maybe that’s why I can count men like Muhammad Ali Joe Frazier and Sammy Sosa as my friends When you hang with people who are different from you you get an appreciation for other cultures.” [The Advocate 2/15/2000]      kara więzienia      Dożywotnie pozbawienie wolności      Kara śmierci W Stanach Zjednoczonych prowadzone są kampanie „Freedom to Marry” „ Equality USA” i nych organizacji równościowych mających na celu szerzenie zrozumienia dla sytuacji osób homoseksualnych W Polsce podczas światowego dnia „wychodzenia z szafy” 11 października 2013 stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza ogłosiło icjatywę zmierzającą do ustanowienia małżeństw tej samej płci w Polsce z równią praw włączając adopcję[214][215][216] Premier Australii Malcolm Turnbull początkowo zadeklarował że referendum w sprawie uznania małżeństw osób tej samej płci będzie zorganizowane przed końcem 2016 r jednak w sierpniu 2016 r ogłosił iż to referendum odbędzie się w Australii. Argumenty neutralne są argumentami w debacie na temat traktowania związków osób tej samej płci jako małżeństw które nie opowiadają się jednoznacznie za żadną stroną lecz podkreślają problemy samej debaty W kwietniu 2013 Parlament urugwajski zatwierdził nową ustawę o małżeństwie przyznającą takie same uprawnienia do wchodzenia w związki małżeńskie dla obywateli Urugwaju bez względu na płeć osób zawierających małżeństwo Ustawa weszła w życie 5 sierpnia W Anglii i Walii małżeństwo osób tej samej płci jest ustanowione aktem parlamentu „ (Same Sex Couples) Act”. Konstytucja Polski nie zawiera żadnego postanowienia odnoszącego się do małżeństw osób tej samej płci[109] Wspoma ona jedynie o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny będącym „pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” jednak nie zabrania wprost uznania małżeństw osób tej samej płci[110] Przepis ten jest w większości terpretowany jako uniemożliwiający wprowadzenie do polskiego prawa małżeństw dla par jednopłciowych a także związków partnerskich Dla polskich urzędów oraz sądów jest on także podstawą do odmowy wydania zaświadczenia o braku przeszkód dla zawarcia związku małżeńskiego w przypadku gdy polski obywatel chce zawrzeć taki związek poza granicami Polski z osobą tej. Trump Said His First Priority If Elected Would Be To “Preserve And Protect Our Religious Liberty….We’re Gog To Protect The First Amendment.” At the Iowa Faith and Family Coalition Breitbart reported: “‘I will protect… because we’re not beg protected,’ Trump said referencg Christians and religious liberty He said his first priority if elected President of the United States would be to ‘preserve and protect our religious liberty.’ ‘We’ll be fightg as part [of a] common core and we’re gog to protect totally the First Amendment,’ he vowed.” [ 9/19/2015; Iowa Faith and Freedom Coalition 9/19/2015] Według danych ze stycznia 2018 prawo 30 państwa traktują małżeństwa osób tej samej płci na równi z małżeństwami osób różnej płci W 3 państwach[2] spośród państw uznających małżeństwa jednopłciowe lub ich częściach nie są one zawierane lecz jedynie uznawane jeśli zostały zawarte poza granicami tego państwa lub terytorium admistracyjnego W kolejnych krajach: Austrii i Tajwanie małżeństwa osób tej samej płci zostały już zalegalizowane lecz prawo to nie weszło jeszcze. W wielu krajach organizowane są akcje społeczne uświadamiające obywateli o sytuacji osób homoseksualnych Ma to na celu skonsolidowanie poparcia społeczeństwa na rzecz reform prawnych równouprawniających osoby homoseksualne i związki osób tej samej płci Według badania PBS przeprowadzonego w Polsce w październiku 2013 i zleconego przez Kampanię Przeciw Homofobii i „Gazetę Wyborczą” 40% badanych osób jest dziś w Polsce za prawem do związków partnerskich dla osób homoseksualnych poziom akceptacji małżeństw jednopłciowych wyniósł 30% natomiast 17% Polaków popiera adopcję przez pary tej. W niektórych krajach w których przeprowadzono badania na temat poparcia dla równouprawnienia małżeństw znaczna część osób nie miała zdania na temat małżeństw osób tej samej płci np w Japonii (35%) Turcji (29%). Trump Said His Own Position On Same-Sex Was A “Complicated Question” Miss USA Same-Sex Controversy The Today Show reported: “ a question-and-answer session followg Prejean’s address at the press conference Trump dodged questions about his own stand on same-sex callg it ‘a complicated question.’ But of Hilton the Trump said he’d ‘love to have him back’ as a pageant judge.” [Today. Discrimation: While Trump at one time said that federal law should protect people from discrimation based on sexual orientation he has taken aggressively anti-equality positions as a formal candidate Trump has expressed support for the so-called First Amendment Defense Act (FADA) which would lead to more Kim Davis-style discrimation He has decled to support the Equality Act.

W styczniu 2004 po wygranych wyborach premier José Luis Rodríguez Zapatero potwierdził chęć legalizacji małżeństw osób tej samej płci w Hiszpanii[267] 1 października 2004 rząd zatwierdził projekt ustawy i przesłał go do parlamentu Ostateczne uchwalenie ustawy nastąpiło 30 czerwca 2005 ustawa zaś weszła w życie 3 dni później Król Hiszpanii Juan Carlos azał wsparcie nowemu prawu podpisując ustawę tego samego dnia kiedy trafiła ona na jego biurko Zgodnie z prawem na złożenie podpisu ma. Significant Fdgs on Rhetoric and tolerance Said Pat Buchanan’s anti-LGBTQ rhetoric was “disgustg.” Launched ad homem attacks on Ariana Huffgton and Rosie O’Donnell Said Russian LGBTQ groups were “glad” he was hostg Miss Universe Russia to challenge the status quo Suggested Mozilla CEO was treated unfairly after steppg down for opposg Prop 8 Suggested that NFL fe for player who criticized Michael Sam was unfair   Trump Said He Was “Concerned” About Busess Owners Who Want To Refuse LGBTQ Customers And “There’s Gog To Be A Lot Of Law Issued About It.” The Brody File reported: “While evangelicals may never see him as ‘Pastor Trump,’ they do want to see more substance especially on issues like the rights of Christian busess owners who may not want to bake a cake for a weddg ‘I'm very concerned about it and there's gog to be a lot of law issued about it,’ Trump said.” [CBN The Brody File 10/2/2015; VIDEO] Małżeństwa homoseksualne są akceptowane przez konserwatywnych żydów w USA[234] oraz reformowane i liberalne odłamy judaizmu[235] które błogosławią małżeństwa osób tej samej płci[236] jednak sprzeciwiają się ich uznaniu przywódcy judaizmu ortodsyjnego[237] 28 listopada 2014 fiński parlament przyjął ustawę dotyczącą małżeństw jednopłciowych Nowe prawo zrównuje prawa małżeństw jednopłciowych z różnopłciowymi i pozwala im na adopcję dzieci[272] Prawo weszło w życie. Ponieważ małżeństwo jest podstawowym prawem człowieka i dywidualnym wyborem każdej osoby uznajemy że państwo nie może w negatywny sposób gerować w pary osób tej samej płci które zdecydowały się zawrzeć związek małżeński i powno oferować im pełną równość praw i obowiązków poprzez możliwość zawarcia takiego związku W opii Sądu Najwyższego USA wydanej przy azji uniwersalnego uznania małżeństw osób tej samej płci w Stanach Zjednoczonych[161] sędziowie wskazali na fakt iż naturą małżeństwa jest to że przez trwałą więź małżeństwa dwie osoby odnajdują ne wolności takie jak wolność ekspresji tymności i duchowości Tak jest w przypadku wszystkich ludzi niezależnie od ich orientacji seksualnej[162] Sąd zwrócił też uwagę na fakt że małżeństwo cechuje się historią ciągłości i zmiany ewoluując przez związek z powodów politycznych fansowych czy religijnych zdomowany przez mężczyzn do związku ludzi opartego o. W czasach wiktoriańskich w Wielkiej Brytanii oraz USA wobec kobiet żyjących razem w przyjaźni przez całe życie używano nazwy „bostońskie małżeństwo” Związki nie miały zwykle charakteru seksualnego[17] jednak część z nich była związkami romantycznymi np panie z Llangollen i.      małżeństwo osób tej samej płci      Rejestrowane związki partnerskie lub konkubaty      Uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych poza terytorium stanu Wyniki badań antropologicznych nad gospodarstwami domowymi stosunkami prewieństwa i rodzą jakie były przeprowadzone na różnych kulturach przez więcej niż res jednego wieku nie dostarczają żadnego wsparcia dla poglądu iż cywilizacja lub zdolność do przeżycia społeczeństwa zależy od małżeństwa utrzymywanego wyłącznie jako stytucji heteroseksualnej Antropologiczne badania raczej popierają tezę iż szeri wachlarz różnych typów rodz w tym rodz opartych o związki osób tej samej płci może przyczyniać się do stabilizacji i humanizacji społeczeństw W lipcu 2010 Zgromadzenie Narodowe Argentyny przyjęło ustawę o legalizacji małżeństw osób tej samej płci Jest to tym samym pierwszy kraj południowoamerykański w którym związki małżeńskie mogą być zawierane bez względu na płeć małżonków Ustawa zostało przyjęta pomimo bardzo ostrych protestów i manifestacji politycznych organizowanych przez katolicki Episkopat Argentyny[268] Prawo argentyńskie nadaje wszystkim małżeństwom te same obowiązki i przywileje włączając w to możliwość adopcji dzieci przez małżeństwo osób tej. Według stanu na styczeń 2018 ru debata nad uznaniem lub zawieraniem małżeństw osób tej samej płci toczyła się w następujących krajach (z komentarzem dotyczącym danego kraju): Trump Said “I Am Very Much For Traditional ” Asked for his view on same-sex by Sean Hannity Trump said “I am traditional I am for traditional and it’s a changg format but I am very much for traditional ” [Fox News Hannity 6/18/2015 ; VIDEO] Niektóre z tych praw które przysługują stabilnym związkom osób różnej płci teoretycznie mogłyby być rozwiązane dzięki umowom prawnym i notarialnym lecz w praktyce te umowy są skomplikowane drogie czasochłonne i nie bywają zwykle honorowane a ich moc prawna jest bardzo ograniczona[171] Trump Called For A More Tolerant Society After Murders Of Matthew Shepard And James Byrd Texas an terview with The Advocate Trump said “I also want to see a greater atmosphere of tolerance The draggg death of James Byrd Texas or the murder of Matthew Shepard Wyomg is a national disgrace We must have a more tolerant society.” [The Advocate 2/15/2000 ] Małżeństwa osób tej samej płci są legalne w Nowej Zelandii od 19 sierpnia 2013 ru Ustawa zezwalająca na małżeństwa osób tej samej płci została przyjęta przez parlament 17 kwietnia 2013 ru i podpisana przez gubernatora generalnego 19 kwietnia[269][270] Prof Gary Ferguson z University of Virgia natknął się na tekst autorstwa Michel de Montaigne który opisał dwie historie małżeństw osób tej samej płci ze wschodniej Francji i Rzymu[16] wspomniane w jego książce Same-Sex Renaissance Rome: Sexuality Identity and Community Renaissance Rome Konstytucja Irlandii (art 41 paragraf 4) głosi iż małżeństwo może zostać zawarte zgodnie z prawem przez dwie osoby bez względu na ich płeć (ang may be contracted accordance with law by two persons without distction as to their sex irl Féadfaidh beirt gan beann ar a ngnéas conradh pósta a dhéanamh de. Hduizm stoi zwykle w opozycji do uznania par osób tej samej płci poza liberalnymi hduistami[229] Uznanie małżeństw osób tej samej płci w całych Stanach Zjednoczonych było procesem zapoczątkowanym przez uznanie w Dystrykcie Kolumbii Do czasu uznania w całym kraju pary homoseksualne mogły zawierać ślub w następujących stanach: 2011: Trump Said His Feelgs On Same-Sex Benefits Were Not Fully Formed But As Of This Moment “I Would Say No and No.” Accordg to the Des Moes Register: “Asked whether he supports allowg same-sex couples to marry Trump said no Iowa conservatives have overwhelmgly opposed the 2009 Iowa Supreme Court decision overturng the state’s on ‘They should not be able to marry,’ he said But asked whether couples should be able to access the same benefits as married couples he said his ‘attitude on it has not been fully formed.’ Given a second to thk Trump said on and civil benefits ‘As of this moment I would say no and no.’” [Des Moes Register 3/3/2011]